Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών που συλλέγει η OPENMIND, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου open-mind.gr. Επίσης, οι παρόντες όροι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το website προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Οι όροι αυτοί δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών / μελών του site και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία του site.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η OPENMIND δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του website. Με την είσοδο του στο site ο χρήστης τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης από τυχόν ζημία προκύψει κατά την διάρκεια πλοήγησης του στο site open-mind.gr.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
To open-mind.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή / και εισέρχεται στα προωθητικά/ διαφημιστικά προγράμματα του. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/ χρήστη στο open-mind.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επώνυμο, Εταιρεία, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επίσης, κατά την διαδικασία εγγραφής προσφέρεται η επιλογή αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) από το open-mind.gr στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/ μέλους, καθώς και μια λίστα επιλογών των ενδιαφερόντων του χρήστη/ μέλους με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών/ διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails). Το open-mind.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους: την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του open-mind.gr την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το open-mind.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/ και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή / και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, με μια απλή επίσκεψη τους στην σχετική υπηρεσία του open-mind.gr.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το open-mind.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/ μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/ και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή / και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, με μια απλή επίσκεψη τους στην σχετική υπηρεσία του open-mind.gr.
ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η OPENMIND δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοποιδήποτε τρόπο δημοσίευση ή / και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του open-mind.gr σε κανένα τρίτο. Το open-mind.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το open-mind.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή / και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το open-mind.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/ μέλη του open-mind.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το open-mind.gr. Η OPENMIND δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε σε συμμόρφωση με τους ορισμούς του νόμου και τις επιταγές των αρμόδιων αρχών. 
COOKIES
Το open-mind.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του open-mind.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του open-mind.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του open-mind.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του open-mind.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του open-mind.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του open-mind.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
Για την παραχώρηση στον επισκέπτη/ χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του open-mind.gr, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Όνομα, Επίθετο, Ημερομηνία Γέννησης, Επάγγελμα, Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους. Το open-mind.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το open-mind.gr ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το open-mind.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχό της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει, και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
NEWSLETTERS
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του open-mind.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το open-mind.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το open-mind.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το open-mind.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το open-mind.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/ χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της OPENMIND GROUP LTD.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του open-mind.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το open-mind.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του open-mind.gr
Όροι Χρήσης Η Συμφωνία σας
Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην OPENMIND GROUP LTD έχει τεθεί σε λειτουργία από αυτήν, και σας διατίθεται για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η πρόσβαση ή χρήση αυτού του site, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτό το site.
Η χρήση του site από εσάς
Πλην άλλων διατάξεων, αυτό το site παρέχεται για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μεταβίβαση, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παροχή άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση ή πώληση στοιχείων, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνονται από το site. Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να αντιγράψετε ηλεκτρονικά, να κάνετε download και να εκτυπώσετε μέρη του υλικού που περιέχεται στο site για δική σας μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εμφάνιση 
ή μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού του site, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια των παραπάνω εταιρειών. Κάθε τμήμα υλικού που “κατεβάζετε από το site” (download), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό λογισμικό, αρχεία, γραφικά, δεδομένα ή στοιχεία άλλου περιεχομένου, ανήκει στην OPENMIND ή τους φορείς χορήγησης άδειας αυτής. Όταν κάνετε download ,το υλικό αυτό σας παρέχεται από την OPENMIND στο πλαίσιο μιας άδειας που μπορεί να ανακληθεί. H OPENMIND διατηρεί πλήρη και ακέραιο τίτλο ιδιοκτησίας στο λογισμικό και σε όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να διανείμετε εκ νέου ή να πωλήσετε το υλικό, ούτε μπορείτε να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση, να το αποσυναρμολογήσετε ή να το μετατρέψετε σε άλλη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους.
Υλικό που υποβάλλετε
Όταν υποβάλλετε υλικό τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την ευθύνη που αναλογεί σε αυτό, η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την συμμόρφωση με τους όρους νομιμότητας, καθώς και παροχή εγγυήσεων όσον αφορά την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, γνησιότητα και τα πνευματικά δικαιώματα του εν λόγω υλικού. Δεν μπορείτε να “ανεβάσετε αρχεία στο site” (upload), να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω του site υλικό που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο, απειλητικό, προσβάλλει το προσωπικό απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας, είναι καταχρηστικό, παράνομο ή με άλλο τρόπο θίγει την προσωπικότητα, τιμή ,ελευθερία ατόμων, ή μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει ένα ποινικό παράπτωμα, να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή να επισύρει με άλλο τρόπο την ευθύνη ή να παραβιάζει κάποιο νόμο. Δεν μπορείτε να κάνετε upload σε στοιχεία εμπορικού περιεχομένου στο site.
Πλην στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγουμε από εσάς σύμφωνα με την Πολιτική μας περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν.2472/97), όλες οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις, οι ιδέες, τα γραφικά ή άλλα στοιχεία που γνωστοποιείτε στην OPENMIND μέσω αυτού του site θα γίνονται περιουσία της, ακόμα κι αν αυτή η συμφωνία διακοπεί αργότερα. Η OPENMIND και τα άτομα που έχουν διοριστεί από αυτή θα είναι ελεύθερα να αντιγράψουν, γνωστοποιήσουν, διανείμουν, ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο τα υλικά που υποβάλλετε για οποOPENMIND δήποτε και όλους τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση να αποζημιώσουν εσάς ή άλλους για το υλικό.
Παραίτηση από αξίωση
Η OPENMIND δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του site. Αυτό το site και τα υλικό, στοιχεία, υπηρεσίες και τα προϊόντα σε αυτό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά και ζεύξεις, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου). Η OPENMIND δεν αποδέχεται κανένα είδος ευθύνης που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, απουσίας ιών υπολογιστών, και εγγυήσεις που αναφαίνονται στην πορεία των συναλλαγών ή στην πορεία εκτέλεσης, η OPENMIND δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το site θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται σε αυτό το site ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η OPENMIND δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση ή παροχή εγγύησης σχετικά με την χρήση του υλικού σε αυτό το site από την άποψη της πληρότητας, της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη. Επιπροσθέτως, εσείς (και όχι η OPENMIND) αναλαμβάνετε όλο το κόστος για όλες τις απαραίτητες εργασίες σέρβις, επισκευές ή διορθώσεις.
Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη η OPENMIND για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, υποδειγματική ή παρεπόμενη αποζημίωση, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση,- ακόμα κι άν η OPENMIND έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από αυτό το site. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την οποιαδήποτε αναποτελεσματικότητα περιορισμένων ενδίκων μέσων να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ανεξάρτητα δηλαδή από την έκβαση τυχόν εκκρεμούς δίκης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, ή την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή έκτακτη αποζημίωση, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την OPENMIND, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους φορείς χορήγησης αδειών και τους προμηθευτές της από κάθε ευθύνη για ζημία, δαπάνη, αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής δικηγόρου καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα, που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Internet (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, αμέλεια ή παράνομη συμπεριφορά) από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Site χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό στο Internet.
Ζεύξη με άλλα sites
Αυτό το site μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Η OPENMIND δεν ελέγχει αυτά τα sites, και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. Ομοίως, η OPENMIND δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα sites στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού του site. Ελέγξτε τη διεύθυνση του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον δικό σας WWW browser για να διαπιστώσετε αν βρίσκεστε ακόμα σε αυτό το site της OPENMIND ή αν έχετε μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα.
Δικαιοδοσία
H OPENMIND ελέγχει την λειτουργία αυτού του site από τα κεντρικά γραφεία της στην Πάτρα. Με κανένα τρόπο δεν εγγυούμαστε, ούτε υπονοούμε ότι το υλικό στο site είναι κατάλληλο για χρήση εκτός Ελλάδος. Εάν χρησιμοποιείτε το site από μια τοποθεσία εκτός της Ελλάδος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ούτε να εξάγετε το υλικό στο site παραβιάζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών της Ελλάδος. Κάθε διεκδίκηση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα ή τη χρήση αυτής εκ μέρους σας θα διέπεται από τους εσωτερικούς ουσιαστικούς νόμους των δικαστηρίων των Αθηνών, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων, και συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία και η κατά τόπον αρμοδιότητα για κάθε αγωγή που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα ή που σχετίζεται με αυτό το site θα βρίσκεται στην Πάτρα.
Τροποποίηση της Ιστοσελίδας και αυτών των Όρων Χρήσης
Παρέχοντας υλικό σε αυτό το site, η OPENMIND δεν υπόσχεται ότι το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο σε σας. Η OPENMIND δικαιούται να διακόψει ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή μέρος αυτού του site, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Η OPENMIND επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις κοινοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται αυτό το site, και η χρήση του site εκ μέρους σας μετά τις εν λόγω αλλαγές θα θεωρείται ότι εκφράζει τη συναίνεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει.
Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε σας και την OPENMIND σχετικά με όλες τις πτυχές της χρήσης αυτού του site από εσάς. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου OPENMIND GROUP LTD.
Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και έχει τεθεί σε λειτουργία από την OPENMIND GROUP LTD Η OPENMIND αναγνωρίζει ότι πολλοί επισκέπτες του site μας ανησυχούν για τα στοιχεία που μας παρέχουν και για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτή την Πολιτική, γι’ αυτό να την ελέγχετε περιστασιακά.

Είδη στοιχείων που συλλέγουμε
Στο site μας, συλλέγουμε τόσο στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όσο και συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε έναν μεμονωμένο καταναλωτή, π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός πιστωτικής κάρτας, κ.λπ.
Συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μόνο από ιδιώτες που μας τα παρέχουν εθελουσίως και συνειδητά, π.χ. όταν εγγράφονται στο site μας, ή παρέχουν όνομα και διεύθυνση και ζητούν επακόλουθη επικοινωνία μαζί μας. Δεν σας ζητούμε να καταχωρήσετε ή να δώσετε αυτά τα στοιχεία σε μας ως προϋπόθεση για να επισκεφτείτε το site μας ή να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό του.
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφέρονται σε διάφορα πράγματα, όπως πόσοι καταναλωτές επισκέπτονται το site μας, σε ποιες σελίδες έχουν πρόσβαση, ποια στοιχεία κάνουν download, το είδος του web browser και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν, το όνομα του δικού τους φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (π.χ., America Online), και ούτω καθ’ εξής. Όταν επισκέπτεστε το site μας, αυτόματα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία, και τα συνδυάζουμε με παρεμφερή στοιχεία που έχουμε συλλέξει για όλους τους άλλους επισκέπτες. Συλλέγοντας αυτά τα στοιχεία, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας στους επισκέπτες μας.

Πώς συλλέγονται τα στοιχεία
Όπως σημειώσαμε παραπάνω, τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται απευθείας από εσάς και εν γνώσει σας. Συνεπώς, όταν κάνετε εγγραφή στο site, συλλέγουμε τα στοιχεία που παρέχετε. Όταν εισάγετε μια ειδική προσφορά, συλλέγουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να συμμετάσχετε αλλά και για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας. Όταν μας στέλνετε e-mail, συλλέγουμε τη διεύθυνση e-mail που δίνετε κι έτσι μπορούμε να απαντήσουμε.
Συλλέγουμε επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα σε συνεχή βάση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Η συλλογή αυτών των στοιχείων μη προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μέσω της τεχνολογίας “web beacons” (αποκαλούνται επίσης εικόνες τύπου gifs ενός pixel), όπως εξηγείται ακολούθως.

Web Beacons
Τα Web beacons είναι όργανα του Internet που μας βοηθούν να προσδιορίσουμε, παραδείγματος χάρη, εάν έχει γίνει επίσκεψη σε μια σελίδα. Όταν μας ζητάτε να σας στείλουμε πληροφορίες για μια ειδική προσφορά ή ένα ενημερωτικό δελτίο, μπορεί να χρησιμοποιούμε web beacons για να καθορίσουμε πόσα από τα e-mails που στείλαμε ανοίχτηκαν τελικά.
Γενικά, κάθε ηλεκτρονική εικόνα που δέχεται επίσκεψη ως μέρος μιας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης μιας διαφήμισης τύπου banner, μπορεί να λειτουργήσει ως web beacon.
Τα δίκτυα διαφήμισης τρίτων μερών που προβάλλουν διαφημίσεις σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της OPENMIND μπορούν να χρησιμοποιούν cookies ή/και web beacons στις διαφημίσεις τους. H OPENMIND δεν ασκεί κανένα έλεγχο επί των web beacons αυτών των τρίτων μερών και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που μπορεί να συλλέξει για λογαριασμό του τρίτου μέρους. Επιπλέον, η OPENMIND μπορεί να χρησιμοποιήσει web beacons όταν κάνει διαφήμιση στις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε με αυτόν τον τρόπο θα διέπονται από την παρούσα Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου.

Διαγωνισμοί και λαχειοφόροι
Το site μας μερικές φορές περιλαμβάνει ανακοινώσεις για ειδικές προσφορές που κάνουμε, και μπορεί να σας επιτρέψουμε να εισέλθετε ηλεκτρονικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν συμβεί αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που παρέχετε προκειμένου να εκτελέσουμε την ειδική προσφορά (π.χ. για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας εάν είστε νικητής). Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση της ειδικής προσφοράς, τα προσωπικά στοιχεία θα σβηστούν από τη βάση δεδομένων μας, εκτός εάν συμφωνήσετε και μας επιτρέψετε να τα κρατήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για να έρθουμε ξανά σε επαφή μαζί σας σύμφωνα με τον περί Προσωπικών Δεδομένων Ν/2472/97.

Ερωτηματολόγια και Έρευνες
Περιστασιακά μπορεί να ζητάμε από τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις για τη νοοτροπία τους και τα ενδιαφέροντά τους. Οι έρευνες μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας. Εάν εμφανιστούν δείγματα απαντήσεων στις έρευνες στην ιστοσελίδα μας, δεν θα περιλαμβάνονται καθόλου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Εάν συμμετέχετε σε μια από τις έρευνες, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα κρατήσουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς στις βάσεις δεδομένων μας ως επακόλουθο της έρευνας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας
Εάν έχετε συμφωνήσει ειδικά για τακτική επικοινωνία μαζί μάς ή έχετε ζητήσει να ενταχθείτε στον κατάλογο ταχυδρομικών διευθύνσεων όταν κάνατε την εγγραφή σας, μπορεί κατά καιρούς να επικοινωνούμε μαζί σας. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να σας στέλνουμε υλικό μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Μπορεί να απαντάμε στα σχόλια ή τα αιτήματά σας για ενημέρωση. Ή μπορεί να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας εάν είναι απαραίτητο στην πορεία επεξεργασίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας. Στο τμήμα e-mail του site μας, ζητάμε ορισμένα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία μόνο εάν χρειάζεται να έρθουμε απευθείας σε επαφή μαζί σας, επειδή οι προσπάθειές μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail δεν καρποφόρησαν. Δεν χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του e-mail σας για άλλους σκοπούς παρά μόνο για να απαντήσουμε στο μήνυμα που έχετε στείλει, εκτός εάν έχουμε την άδειά σας.
Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία σας, στο πλαίσιο μιας διαρκούς και επισταμένης προσπάθειας που καταβάλουμε, όσον αφορά την βελτίωση των μεθόδων μάρκετινγκ και προώθησης .Για τους σκοπούς αυτούς αναλύουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας. Παράλληλα, η χρήση αυτή των στοιχείων που μας παρέχετε, μας βοηθά να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για να παραδώσουμε υλικό που είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας, όπως τα αντιλαμβανόμαστε από τα στοιχεία που μας έχετε δώσει και από τις δραστηριότητές σας στο site. Αυτό το εξατομικευμένο υλικό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες όπως συνταγές, banner, στοιχεία για προϊόντα και ειδικές προσφορές. Δεν συλλέγουμε αυτόματα προσωπικά στοιχεία αλλά μπορεί να συνδυάσουμε στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αυτόματα (μέσω των cookies) με τα προσωπικά στοιχεία που έχετε υποβάλλει παλαιότερα. Πρωταρχικός στόχος της OPENMIND, κατά την συλλογή προσωπικών στοιχείων, είναι να σας προσφέρουμε μια ουσιαστική και εξατομικευμένη εμπειρία, όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας και τις διαλογικές διαφημίσεις μας τύπου banner.
Ο όμιλος Openmind δε διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων μας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος επιθυμεί την διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών του ομίλου Openmind και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.
Τα μέλη που για προσωπικούς τους λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων μας θα πρέπει
Να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στον όμιλο Openmind (openmind.gr, jamba.gr, busads.gr)
Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων μας.
Η τελευταία ζήτηση την οποία υπέβαλαν οι χρήστες να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν.
Η τελευταία αποδοχή ζήτησης από επαγγελματίες να έχει γίνει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν.
Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα οι καταχωρήσεις και οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον όμιλο Openmind δε διαγράφονται σε καμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί.
Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων μας, ο όμιλος Openmind διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 1 μήνα ή μεγαλύτερο από 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης που πληροί τους ανωτέρω όρους. Για την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων πατήστε εδώ


Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Απολύτως Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
Cookies Επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.
Cookies Στόχευσης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.


Κοινή Χρήση και Μεταφορά Δεδομένων
Δεν πουλάμε, μεταβιβάζουμε ούτε γνωστοποιούμε τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας σε τρίτα μέρη χωρίς την προγενέστερη συναίνεσή σας.
Ζεύξεις με άλλα Sites
Η OPENMIND καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι ,κάθε ζεύξη στην ιστοσελίδα OPENMIND σας στέλνει σε ένα χρήσιμο σημείο στο Internet. Ωστόσο, οι ιστοσελίδες και οι διευθύνσεις αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς, και για τον λόγο αυτό η OPENMIND δεν μπορεί να εγγυηθεί για το περιεχόμενο κάθε site με το οποίο παρέχουμε ζεύξη. Επιπλέον, κάθε ιστοσελίδα μπορεί να ακολουθεί διαφορετική πολιτική περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου. Θα πρέπει συνεπώς πάντα, να ελέγχετε την πολιτική περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου του συγκεκριμένου site που επισκέπτεστε ,για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας.

Επιλογή και Έλεγχος
Ο τελικός έλεγχος των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε στο site, παραμένει σε εσάς. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε πάντα να αλλάξετε γνώμη για την τακτική μας επικοινωνία στέλνοντας απλώς e-mail.

Σημαντική Ανακοίνωση για τα παιδιά
Προτού δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση σας, κοινή ή ηλεκτρονική(δηλ.: e- mail) ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε στο Internet, φροντίστε να ρωτήσετε τους γονείς σας αν είναι σωστό.

 

Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Για την βελτίωση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατηρούμε μη προσωπικά στατιστικά στοιχεία.
Για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη καθώς και για την καταγραφή διαφόρων ενεργειών και στατιστικών χρησιμοποιούμε cookies. Δεν παρέχουμε άλλο τρόπο ενημέρωσης ή διαγραφής των στοιχείων (πχ με επικοινωνία μαζί μας) γιατί τα στοιχεία που κρατούνται είναι μη προσωπικά και δεν υπάρχει τρόπος να βρούμε ποια στοιχεία αφορούν τον υπολογιστή σας αν μας πείτε απλά το όνομα σας, το τηλέφωνο σας ή το e-mail σας.

Συλλογή μη προσωπικών δεδομένων από τρίτες εταιρείες.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων (ανεξάρτητων από εμάς) διαφημιστικών εταιρειών για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.

Η εταιρεία που παρέχει διαφημίσεις αυτή τη στιγμή σε αυτό τον ιστότοπο είναι η Google. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική, αλλά και για τις επιλογές που έχετε ώστε αυτά τα στοιχεία να μην χρησιμοποιηθούν από τη Google κάντε κλικ εδώ.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρία με την επωνυμία OPENMIND GROUP ΕΠΕ η οποία εδρεύει στην Πάτρα ( Μιαούλη 21, ΤΚ 262 23) με ΑΦΜ 999783844 και τηλ. επικοινωνίας 2610 343494

Για την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων πατήστε εδώ