Opensolar

Συχνές Ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε όλες τις απαντήσεις που χρειαζόσαστε σχετικά με το Net metering

Με τον όρο “αυτοπαραγωγή” εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ έως και να τους μηδενίσουμε συμψηφίζοντας σε ετήσια βάση ενεργειακά την παραγωγή μας με την κατανάλωση και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, με την αυτοπαραγωγή δεν πουλάμε την ενέργεια που παράγουμε σε μία συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο, αλλά τη χρησιμοποιούμε για δική μας κατανάλωση συμψηφίζοντας τις παραγόμενες κιλοβατώρες με αυτές που καταναλώνουμε από το Δίκτυο πληρώνοντας μόνο αυτές τις κιλοβατώρες που πιθανόν έχουμε καταναλώσει επιπλέον από αυτές που έχουμε παράξει. Πχ. Αν στο εκκαθαριστικό λογαριασμό του 2ου τετραμήνου της ΔΕΗ έχουμε καταναλώσει 2.000 Kwh και στο αντίστοιχο διάστημα έχουμε παράξει 3.000 Kwh δεν θα πληρώσουμε καθόλου ενέργεια και ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, ΑΠΕ κτλ) στην ΔΕΗ και θα πιστωθούν και οι επιπλέον 1.000 Kwh στον επόμενο λογαριασμό.
Σήμερα το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί τόσο που πλέον συμφέρει περισσότερο η αγορά και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για 25-30 χρόνια από την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο για το ίδιο διάστημα. Ανάλογα με την κατανάλωση, η απόσβεση πραγματοποιείται από 2 έως 7 χρόνια (ανάλογα με το αν αφορά Οικιακή ή Επαγγελματική σύνδεση).

Σημαντική επίσης διαφορά είναι ότι έως σήμερα ο «συμψηφισμός» με τη ΔΕΗ γινόταν σε χρηματική αξία με βάση την Κιλοβατώρα, με τιμή που καθοριζόταν στη σύμβαση, οπότε οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή της ΔΕΗ ουσιαστικά μείωνε το έσοδο του ιδιοκτήτη του φ/β. Με το Net Metering ο συμψηφισμός γίνεται σε ποσότητα ενέργειας (τι παράγω – τι καταναλώνω). Αυτό σημαίνει ότι για τον αυτοπαραγωγό μελλοντικά δεν θα υπάρχει καμία αρνητική επίδραση από κάποια αλλαγή στην τιμή της κιλοβατώρας. Αντιθέτως, μια ενδεχόμενη αύξηση (εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 2% κάθε χρόνο) θα έχει «θετικό» αντίκτυπο, αφού θα μικρύνει την περίοδο απόσβεσης της αρχικής του επένδυσης. (Αν ο αυτοπαραγωγός αγόραζε την ενέργεια που καταναλώνει, θα την αγόραζε 2% ακριβότερα κάθε χρόνο).

Η νέα υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή επιτρέπει τη χρήση πολλών συστημάτων ανά κτίριο (ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν πολλοί καταναλωτές στο ίδιο κτίριο), ενώ επιτρέπεται και η τοποθέτηση σε πέργκολες ή και σε γειτονικά γήπεδα. Επίσης επιτρέπεται και η εγκατάσταση συστήματος από όσους έχουν νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. ενοικιαστές).
Όχι, διότι στον λογαριασμό ρεύματος υπάρχουν χρεώσεις που δεν σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. δημοτικά τέλη, φόροι κτλ). Σε περίπτωση που παράγετε όσες Kwh καταναλώνετε (ή περισσότερες) δεν θα χρεωθείτε την αξία του ρεύματος και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και το αναλογούν ΦΠΑ (περίπου 0,30€ – 0,35€ / Kwh).
Βεβαίως. Μία από τις θετικές “παρενέργειες” της αυτοπαραγωγής είναι ότι αποτελεί κίνητρο για  την αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα με αποδοτικές αντλίες θερμότητας.

Συνεπώς κάποιος μπορεί να αγοράσει σύστημα φωτοβολταϊκό ικανό να καλύπτει το έξτρα ρεύμα που θα καταναλώνουν οι αντλίες και να ελαχιστοποιήσει τις συνολικές δαπάνες για ενέργεια (θα πληρώνει μόνο τα λίγα τέλη του λογαριασμού του).

Ναι μπορεί, διότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται η δωρεάν “αποθήκευση” της περίσσειας ενέργειας στο δίκτυο.

Αυτό ονομάζεται “συμψηφισμός” ή “net-metering”. Όταν κατά τη διάρκεια της ημέρας παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η περίσσεια ‘δανείζεται’ δωρεάν στο δίκτυο ώστε να την πάρουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε. Αν χρειαστούμε ακόμα περισσότερη ενέργεια, τότε αγοράζουμε κανονικά όπως και σήμερα. Αν χρειαστούμε λιγότερη, τότε η πλεονάζουσα ενέργεια ‘πιστώνεται’ και μεταφέρεται για την επόμενη περίοδο (τετράμηνο όπως εκδίδονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας). Ο τελικός συμψηφισμός γίνεται σε τριετή βάση. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά την ολοκλήρωση της τριετίας χάνεται.

Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει κίνητρο να εγκαταστήσουμε μόνο όσα φωτοβολταϊκά χρειαζόμαστε (με βάση τις ετήσιες πραγματικές μας ανάγκες) και όχι περισσότερα.

Όχι, αφού το ρόλο της “μπαταρίας” έχει το δίκτυο του ΔΕΔΗΕ
Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν Φυσικά πρόσωπα (Iδιώτες ή επαγγελματίες) και Νομικά πρόσωπα (Εταιρίες), που είτε είναι του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) .
Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (πχ. Ταράτσα Πολυκατοικίας), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων ΦΒ συστημάτων, εκ των οποίων το καθένα θα αντιστοιχισθεί σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτιρίου.
Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο οικόπεδο.

Σύμφωνα με την τελευταίες στατιστικές, ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα, με μια τετραμελή οικογένεια καταναλώνει κατά μέσο όρο 6000 kWh το έτος.
Ένα σύστημα Ευρωπαϊκής κατασκευής, με καινοτομικό σύστημα αυτονομίας παραγωγής για κάθε πάνελ χωριστά, οι εταιρείες του ομίλου Οpenmind θα το εγκαταστήσουν «με το κλειδί στο χέρι» με 90 € το μήνα και με 0 € προκαταβολή!
Χωρίς  λοιπόν καθόλου κεφάλαιο και χωρίς να ασχοληθείτε με την γραφειοκρατία αρχίζετε να παράγετε το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα αμέσως μετά την εγκατάσταση του συστήματος.

Η διαδικασία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο έχει μία αρκετά πολύπλοκη διοικητική και γραφειοκρατική διαδικασία έως την εγκατάσταση. Η Openmind με μια απλή εξουσιοδότηση θα αναλάβει τα πάντα.
H Openmind λειτουργώντας ως Υπηρεσία μίας Στάσης (One stop Shop) θα αναλάβει μόνο με μία Αίτηση, όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την 100% Τραπεζική χρηματοδότηση του έργου και τελικά την μελέτη και την εγκατάσταση κορυφαίας ποιότητας πιστοποιημένου συστήματος (Μέσω του δικτύου πιστοποιημένων Προμηθευτών – Εγκαταστατών της σε όλη την Ελλάδα).

Α. Για τα Δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την Αρχική Αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας.

Β. Εφόσον επιθυμείτε να χρηματοδοτηθεί το 100% ή μέρος του έργου με Πράσινο Δάνειο Euobank κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας για την λίστα με τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.

Η Openmind είναι Πιστοποιημένη με Διεθνές Πιστοποιητικό TUV ISO για να αισθάνεστε σιγουριά και ασφάλεια για όλες τις υπηρεσίες της.
H Openmind διαθέτει τεράστια εμπειρία στην διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων αφού έχει υλοποιήσει πάνω από 250 έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών με το κλειδί στο χέρι.

H Openmind ως ο Επίσημος Συνεργάτης της Eurobank με γραφεία σε όλη την Ελλάδα θαφροντίσει για την 100% Τραπεζική χρηματοδότηση της προμήθειας και της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σας ακόμα και του κόστους σύνδεσης με την ΔΕΗ.

Η Openmind ως όμιλος εταιριών έχει θυγατρικές εταιρίες, όπως την Openenergy Hellas, αλλά και πληθώρα Πιστοποιημένους Επιστήμονες Μελετητές – Εγκαταστάτες σε όλη την Ελλάδα για να σας εξασφαλίσει χωρίς άγχος την άρτια και ποιοτική εγκατάσταση με εγγύηση 10 έως 20 ετών (ανάλογα με την μάρκα).

H Openmind θα αναλάβει τα πάντα από την Δωρεάν Μελέτη τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έως και την τελική εγκατάσταση και την σύνδεση με την ΔΕΗ σε πολύ σύντομο χρόνο και χωρίς να πληρώσετε σε κανέναν ούτε 1 Ευρώ (εφόσον επιλέξετε 100% χρηματοδότηση).

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα Openmind Corner στην Ελλάδα για να μάθετε όλες τις πληροφορίες που σας χρειάζονται για τα φωτοβολταϊκά στην Πάτρα, την Αθήνα, το Αντίρριο, τη Λαμία, την Άρτα, το Ξυλόκαστρο και το Αίγιο.

Δείτε σε ένα αναλυτικό HD Video 5 λεπτών, τι είναι το Net Metering, πως δουλεύουν τα ΦωτοβολταΙκά και πως κερδίζετε χρήματα από τους λογαριασμούς ρεύματος.